1 krąg w parafii p.w. Świętego Józefa w Wilnie (Zameczek)
Tolminkiemio g. 4, 06212 Vilnius
 

Rok powstania kręgu- 2019

Obecni animatorzy - para pilotująca Jarosław i Bożena N.

Moderator- ks. Jarosław Spiridowicz

          Rodziny: